IET

Autoryzowany dystrybutor:

zadzwoń: +48 885 IET IET biuro@iet.com.pl

Pompy ciepła gazowe absorbcyjne

Gazowe absorpcyjne urządzenia w swoim działaniu opierają się na patencie Alberta Einsteina i Leo Szilarda z 1930 roku dotyczącego urządzenia chłodniczego, które ma możliwość przenoszenia energii cieplnej z miejsca o niższej temperaturze do miejsca o temperaturze wyższej dzięki m.in. różnicy ciśnień, różnicy gęstości, zastosowaniu absorbentu oraz dostarczenia ciepła, np. poprzez spalanie gazu czy podłączenie elektrycznego elementu grzejnego.

TECHNOLOGIA ABSORPCYJNA

Pompa ciepła to urządzenie, które jest w stanie transportować ciepło z otoczenia o niższej temperaturze (dolne źródło) do otoczenia o wyższej temperaturze (górne źródło), wykorzystując układ chłodniczy. Typowe, sprężarkowe pompy ciepła wykorzystują energię elektryczną, która zasila sprężarkę wymuszającą przepływ czynnika w układzie urządzenia. W przypadku urządzeń absorpcyjnych paliwem jest gaz ziemny lub LPG, który spalany w palniku zapewnia ciepło napędzające urządzenie.

Absorpcyjna pompa ciepła realizuje układ chłodniczy bardzo zbliżony do pomp sprężarkowych. Podstawową różnicą w budowie jest część napędowa układu. Zamiast sprężarki stosowanej w typowych pompach ciepła w urządzeniu absorpcyjnym zastosowany jest układ generator-absorber. Podczas spalania paliwa w palniku gazowym (urządzenia zasilane są gazem ziemnym lub LPG) w komorze spalania wytwarza się ciepło dostarczane do warnika. Pod jego wpływem z roztworu bogatego (amoniak/woda) następuje odparowywanie amoniaku. Pary amoniaku o wysokim ciśnieniu i temperaturze przechodzą przez półki rektyfikatora. W procesie rektyfikacji pary amoniaku kontaktują z roztworem bogatym i dzięki temu opuszczają tą część warnika prawie całkowicie pozbawione pary wodnej. Czynnik trafia do deflegmatora, gdzie następuje dalsze oczyszczanie pary amoniaku z pary wodnej. Następnie pary amoniaku oddają ciepło w skraplaczu (podgrzewając wodę CO/C.W.U.) i w postaci ciekłej czynnik dopływa do elementu rozprężnego. Za zaworem ciekły amoniak o niskim ciśnieniu i temperaturze doprowadzany jest do parownika, gdzie pobiera ciepło z dolengo źródła i odparowuje. W absorberze pary amoniaku absorbowane są przez roztwór ubogi. Roztwór ten kierowany jest do absorbera z dolnej części warnika, zostaje on rozprężony do niskiego ciśnienia i w postaci „deszczu” rozpylony w absorberze. Amoniak pochłaniany jest przez krople wody i w ten sposób powstaje roztwór bogaty. Mieszanina bogata w amoniak kierowana jest do wymiennika rurowego (tego samego, w którym następuje skraplanie czynnika), gdzie oddaje do wody grzewczej ciepło powstałe w procesie absorpcji.

W przypadku klimatyzacji termin pompa ciepła odnosi się do urządzeń rewersyjnych, które dzięki wbudowanemu w układzie zaworowi rewersyjnemu (zmieniającemu kierunek przepływu czynnika w urządzeniu) mogą produkować ciepło lub chłód dla potrzeb zmiany temperatury powietrza w pomieszczeniu.

Zawsze warunkiem koniecznym prawidłowego działania systemu grzewczego opartego na absorpcyjnych pompach ciepła jest prawidłowo wykonany projekt techniczny rozwiązań instalacyjnych oraz rzetelna jego realizacja.

ŹRÓDŁA CIEPŁA

Pompy ciepła są w stanie wykorzystywać źródła o niskiej temperaturze (np. z powietrze zewnętrzne). Energia cieplna z odnawialnego źródła przejmowana jest przez czynnik chłodniczy, który odparowuje. Następnie w pompie ciepła, w procesie absorpcji, czynnik jest dogrzewany. Dogrzany czynnik kierowany jest na skraplacz, gdzie oddaje zgromadzone ciepło wodzie grzewczej. Woda grzewcza, po przez instalację, przenosi ciepło do pomieszczeń w budynku. Energia ze źródeł odnawialnych, którą można wykorzystywać, obecna jest w:

» POWIETRZE: pompy ciepła pobierają ciepło z powietrza zewnętrznego za pomocą wymiennika lamelowego, przepływ powietrza wymuszony jest przez wentylator urządzenia.

» WODA: ciepło akumulowane w wodzie w dużych zbiornikach wodnych (rzeki, jeziora), jak również w warstwach wodonośnych może być pozyskiwane poprzez pompowanie wody do odpowiednich wymienników ciepła i następnie na parownik urządzenia.

» GRUNT: przy użyciu specjalnych wymienników instalowanych w gruncie (np. sondy pionowe) połączonych z pompą ciepła możliwe jest pozyskiwanie ciepła zakumulowanego w ziemi.

Typoszereg gazowych urządzeń ROBUR:Gazowe pompy ciepła

Gazowe pompa ciepła do montażu zewnętrznego zapewniają produkcję wody grzewczej o temperaturze maksymalnie 65°C o efektywności do 174% dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej w postaci powietrza zewnętrznego.

Dowiedz się więcej...
Wytwornice wody lodowej

Gazowe wytwornice wody lodowej do montażu zewnętrznego zapewniają wodę lodową o temperaturze 3°C redukuje zapotrzebowanie na energię elektryczną do 86%

Dowiedz się więcej...

Facebook