IET

Autoryzowany dystrybutor:

zadzwoń: +48 885 IET IET biuro@iet.com.pl

Pompy ciepła sprężarkowe

Chcąc obniżyć koszty eksploatacji instalacji grzewczej, klimatyzacyjnej bądź ciepła technologicznego z jednoczesnym zachowaniem najwyższego komfortu i bezpieczeństwa systemu należy koniecznie rozpatrzyć możliwość zastosowania sprężarkowej pompy ciepła, jako rozwiązania wykorzystującego odnawialne źródło energii jakim jest grunt, powietrze, woda głębinowa, wody otwarte np. jeziora, a nawet ciepło odpadowe z procesów produkcyjnych.

Energia zawarta w otaczającym nas środowisku jest właściwie niewyczerpalna i darmowa, natomiast jej niskotemperaturowy charakter zmusza nas do zastosowania właśnie pompy ciepła, której zadaniem jest przekształcenie tej energii do postaci która pozwala na jej wykorzystanie dla celów bytowych człowieka. Wszystko to odbywa się jedynie z wykorzystaniem energii elektrycznej potrzebnej do napędzenia procesów termodynamicznych odbywających się w pompie ciepła bez emisji zanieczyszczeń w miejscu jej instalacji. Chronimy tym samym środowisko oraz nasz budżet obniżając koszty eksploatacji.

Uzyskany dzięki pompie ciepła czynnik grzewczy czy też chłodniczy wykorzystać możemy we wszystkich instalacjach niskotemperaturowych grzewczych, klimatyzacyjnych bądź wentylacyjnych. Rozwiązania te dedykowane są zatem dla szerokiego spektrum branży budowlanej w którym uwzględnić należy:

» obiekty mieszkalne jednorodzinne
» obiekty mieszkalne wielorodzinne
» obiekty użyteczności publicznej
» obiekty hotelowe
» obiekty przemysłowe
» obiekty handlowe
» obiekty sakralne
» obiekty rekreacyjne

ZASADA DZIAŁANIA

W sprężarkowej pompie ciepła zachodzą procesy termodynamiczne takie same jak w pospolitej lodówce. Dlatego też nie należy postrzegać tych rozwiązań jako „innowacyjne” – są one sprawdzone i pewne, natomiast w chwili obecnej dąży się do tego, aby były one bliższe naszym potrzebom w innej dziedzinie życia i w odrobinie większej skali.

Zadaniem pompy ciepła jest zmiana poziomu temperaturowego eksploatowanego dolnego źródła ciepła np. dla gruntu będzie to temp. 0°C, do poziomu temperaturowego górnego źródła ciepła np. instalacji grzewczej o temp. 45°C. czy też instalacji c.w.u. o temp. 55,0-60,0°C. Przemiana energetyczna odbywa się w układzie sprężarkowym pompy ciepła z wykorzystaniem procesów sprężania, rozprężania i skraplania czynnika chłodniczego.

Sprawność pomp ciepła jest uzależniona od uzyskiwanych w dolnym źródle temperatur oraz od wymaganych temperatur w górnym źródle czyli instalacji odbiorczej takiej jak c.o., c.w.u , c.t. Sprawność ta rośnie im niższa jest różnica pomiędzy temperaturami dolnego oraz górnego źródła ciepła. Najkorzystniejszym wariantem dla okresu zimowego jest układ składający się z energii zawartej w gruncie (jako najbardziej stabilnej temperaturowo) z wykorzystaniem pomp ciepła gruntowych współpracujących z niskotemperaturowymi instalacjami grzewczymi np. ogrzewaniem podłogowym, powierzchniowym czy też prawidłowo zaprojektowanym ogrzewaniem powietrznym z wykorzystaniem instalacji wentylacyjnej czy też konwektorów wentylatorowych. Innym bardzo korzystnym wariantem tym razem z wykorzystaniem pomp ciepła na powietrze zewnętrzne jest w okresie letnim produkcja ciepłej wody dla basenów, czy też ciepłej wody użytkowej c.w.u. dla szpitali.

Prawidłowy dobór wszystkich elementów współpracujących z pompą ciepła ma zasadnicze znaczenie dla poprawności jej działania, a miarą odniesionego w tej dziedzinie sukcesu są bardzo niskie koszty eksploatacji. Zawsze warunkiem koniecznym prawidłowego działania systemu grzewczego opartego na sprężarkowych pompach ciepła jest prawidłowo wykonany projekt techniczny rozwiązań instalacyjnych oraz rzetelna jego realizacja.

ŹRÓDŁA CIEPŁA

Źródłem ciepła dla pomp ciepła może być każde medium które możemy schłodzić. Najczęściej wykorzystuje się do tych celów energię odnawialną pozyskiwaną z otaczającego nas środowiska ale również energię odpadową np. z procesów produkcyjnych. Pozyskiwana w dolnym źródle temperatura waha się od -5°C dla układów wykorzystujących grunt do +40°C dla powietrza atmosferycznego.

Najczęściej stosowanymi dolnymi źródłami ciepła dla pomp ciepła są:

» grunt lub skały do głębokości 100 m w postaci kolektora pionowego (sond głębinowych)
» grunt do głębokości 1,3-1,5 m w postaci kolektorów poziomych
» wody podziemne wykorzystane w układzie studni czerpalnych i zrzutowych
» wody powierzchniowe wykorzystane poprzez ich pobór oraz zrzut do zbiornika np. jeziora lub rzeki
» powietrzne atmosferyczne
» ciepło odpadowe o temperaturze niżej od wymaganych parametrów grzewczych.

Zastosowanie każdego z powyższych wariantów wymaga analizy pod kątem możliwości ich zastosowania na obiekcie oraz oczekiwań użytkownika co do ich efektywności oraz pełnionych docelowo funkcji, które oprócz grzewczych mogą zostań rozszerzone o funkcje chłodnicze na potrzeby instalacji klimatyzacyjnych.

Typoszereg pomp ciepła NIBE:Pompy ciepła gruntowe

Stanowią dla obiektów budowlanych podstawowe źródło ciepła na potrzeby ogrzewania, produkcji ciepłej wody użytkowej jak również ciepła technologicznego. Mają zastosowanie we wszystkich obiekt budowlanych od domów jednorodzinnych po zakłady przemysłowe. Źródłem ciepła dla pomp ciepła gruntowych jest grunt który eksploatuje się w wykorzystaniem kolektorów pionowych, poziomych oraz woda dostarczająca energię w systemie studni czerpalnych i zrzutowych bądź kolektorów poziomych rozłożonych w zbiorniku wodnym.

Dowiedz się więcej...
Pompy ciepła na powietrze zewnętrzne

Pompy ciepła na powietrzne zewnętrzne wykorzystują energię z otaczającej nas atmosfery. Są idealnym rozwiązaniem jako źródło ciepła wspomagające modernizowane kotłownie olejowe i gazowe zasilane LPG. Świetnie sprawdzają się w okresie letnim podczas produkcji ciepła na potrzeby podgrzania wody basenowej czy też dużej ilości ciepłej wody użytkowej w obiektach hotelowych bądź szpitalnych.

Dowiedz się więcej...
Pompy ciepła na powietrze wentylacyjne

Pompy ciepła na powietrze wentylacyjne przeznaczone są przede wszystkim dla domów niskoenergetycznych i pasywnych, ale również jako urządzenie do wentylacji, produkcji cieplej wody użytkowej oraz ogrzewania.

Dowiedz się więcej...

Facebook