IET

Autoryzowany dystrybutor:

zadzwoń: +48 885 IET IET biuro@iet.com.pl

Kotły kondensacyjne

Technika kondensacyjna w porównaniu do tradycyjnej staje się powoli standardem zarówno w nowobudowanych obiektach jak również przy wymianie starych kotłów grzewczych. Zapewnia ona wymierne korzyści wynikające ze znacznie wyższej sprawności pozyskania energii powstałej ze spalania paliwa gazowego którym może być gaz ziemny, gaz skroplony (LPG) oraz olej opałowy. Jednocześnie emisja zanieczyszczeń jest nieporównywalnie niska w stosunku do alternatywnych metod pozyskania energii.

ZASADA DZIAŁANIA

W konwencjonalnych kotłach grzewczych woda grzewcza w wymienniku odbiera energię ze spalin generowanych w procesie spalania paliwa które to spaliny są schładzane do określonej temperatury (około 120OC). Pozyskana energia jest tzw. ciepłem jawnym które jest jednym ze składowych ciepła całkowitego będącego sumą ciepła jawnego oraz utajonego.

Ciepłem utajonym jest energia zawarta w parze wodnej która w przypadku kotłów konwencjonalnych uchodzi wraz ze spalinami kominem i jest bezpowrotnie tracona. W przypadku kotłów kondensacyjnych ciepło utajone jest odzyskiwane w procesie kondensacji pary wodnej na dodatkowym wymienniku ciepła co skutkuje przekazaniem tej energii do wody grzewczej instalacji centralnego ogrzewania oraz dodatkowym wychłodzeniem spalin. Efektem tego jest osiągnięcie sprawności spalania paliwa dochodzącej nawet do 98% oraz sprawności urządzeń do 109% (wg polskich norm obliczeniowych).

Warunkiem uzyskania tak wysokich sprawności jest niska obliczeniowa temperatura instalacji grzewczej. Stosując się do zasady, że im niższa temperatura tym wyższa sprawność, powinno nam zależeć aby kotły kondensacyjne współpracowały z niskotemperaturowymi instalacjami grzewczymi takimi jak: » ogrzewanie powierzchniowe (podłogowe, ścienne, sufitowe)

» ogrzewanie konwekcyjne (np. klimakonwektory, aparaty grzewczo-wentylacyjne)

» instalacje powietrzne (np. z wykorzystaniem instalacji wentylacyjnej wentylatorowej)

Możliwe jest również zastosowanie instalacji grzejnikowej niemniej wymaga ona zastosowania znacznej ilości grzejników o dużej powierzchni grzewczej.

Zawsze warunkiem koniecznym prawidłowego działania systemu grzewczego opartego na kotłach kondensacyjnych jest prawidłowo wykonany projekt techniczny rozwiązań instalacyjnych oraz rzetelna jego realizacja.

Nasze urządzenia:De Dietrich

Gazowe pompa ciepła do montażu zewnętrznego zapewniają produkcję wody grzewczej o temperaturze maksymalnie 65°C o efektywności do 174% dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej w postaci powietrza zewnętrznego.

Dowiedz się więcej...
ROBUR

Gazowe wytwornice wody lodowej do montażu zewnętrznego zapewniają wodę lodową o temperaturze 3°C redukuje zapotrzebowanie na energię elektryczną do 86%

Dowiedz się więcej...

Facebook